Impressum


Website design & realisatie 

Design: jimdo.com 
Realisatie: Nadia Chakor

Gebruikersvoorwaarden

  • Feminin Touch sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
  • Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. 
  • Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.


Vragen?

Deze website is met zorg samengesteld met vermelding van relevante bronnen.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Nadia Chakor
Feminin Touch
Televisieweg 64
1322 AM Almere

Tel./Whatsapp: 06 81066410
E-mail: info@feminintouch.nl 

KvK: 87598779
Btw identificatie: NL004449787B89

Beroepsorganisatie lidmaatschap: CAT - Collectief Alternatieve Therapeuten
Geschillen commisie: GAT - Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
Beroeps- Aansprakelijkheidsverzekering: BAT - Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten