Impressum


Website design & realisatie 

Design: jimdo.com 
Realisatie: Nadia Chakor

Gebruikersvoorwaarden

  • Feminin Touch sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
  • Op onze website en al onze documentatie geldt een Auteursrecht (Copyright 2023 Feminin Touch) Niets mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. 
  • Kopiëren of publiceren van teksten zonder toestemming van Feminin Touch is bij de wet verboden. 
  • Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.


Vragen?

Deze website is met zorg samengesteld met vermelding van relevante bronnen.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Nadia Chakor
Feminin Touch
Televisieweg 64
1322 AM Almere

Tel./Whatsapp: 06 81066410
E-mail: [email protected] 

KvK: 87598779
Btw identificatie: NL004449787B89

Beroepsorganisatie lidmaatschap: CAT - Collectief Alternatieve Therapeuten
Geschillen commisie: GAT - Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
Beroeps- Aansprakelijkheidsverzekering: BAT - Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten 

CAT-collectief Therapeut

GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten)

KvK: 87598779
Btw identificatie: NL004449787B89

Copyright © 2023 Feminin Touch 

Disclaimer: het gebruik van ons advies en producten zijn altijd op eigen risico en vervangen geen medisch advies van een arts. 
Bij last van (onverklaarbare) klachten of irritaties altijd eerst een arts raadplegen. 
Feminin Touch kan ten alle tijden niet aansprakelijk gesteld worden.